Informacje

Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych to inicjatywa podjęta w ramach Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI) przez koordynatora CK – Politechnikę Białostocką wraz z partnerami. Kluczowe kompetencje CK zbudowane w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych obejmują:

  • Projektowanie i wytwarzanie światłowodów domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich ze szkieł krzemionkowych oraz wieloskładnikowych oraz polimerów domieszkowanych barwnikami organicznymi i lantanowcami, – Wieże do wytwarzania światłowodów wyposażone w piece (1. temp. max. 1500 oC – szkła wieloskładnikowe, 2. temp. max. 2200oC – szkło krzemionkowe) oraz układ do nanoszenia pokryć polimerowych fotoutwardzalnych (UV) umieszczonych w komorach ochronnych o klasie czystości 100. Wieża do wyciągania światłowodów polimerowych.
  • Projektowanie i wytwarzanie preform światłowodowych metodą osadzania z fazy gazowej (ang. Modified Chemical Vapour Deposition).- Preformy domieszkowane oraz ko-domieszkowanych lantanowcami za pomocą metod „Solution doping” oraz „Chelate Doping System”.
  • Projektowanie i wytwarzanie szkieł optycznych domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich – zestaw pieców o kontrolowanej atmosferze, komora ochronna z piecem próżniowym do syntezy szkieł w warunkach beztlenowych i bezwodnych.
  • Projektowanie i wytwarzanie szkieł nieorganicznych i organicznych oraz materiałów szklano-ceramicznych domieszkowanych jonami lantanowców i/lub metali przejściowych do zastosowań w fotonice – metoda wysokotemperaturowego topienia oraz niskotemperaturowa zol-żel.
  • Projektowanie i konstrukcje laserów światłowodowych, sensorów optoelektronicznych, szerokopasmowych źródeł światłowodowych i ich zastosowania w medycynie. W tym badania zmian nowotworowych tkanek ludzkich z wykorzystaniem zjawiska autofluorescencji.
  • Projektowanie i wytwarzanie złożonych struktur cienkowarstwowych – napylarki próżniowe wyposażone w oddzielne komory  naparowania materiałów nieorganicznych i organicznych. Odparowanie termiczne oraz metodą RF.
  • Zaawansowane techniki charakteryzacji materiałów optycznych – badania struktury materiałów – FTIR, MIR, XRD, Raman.

dr hab. Dominik Dorosz, prof. PB.
Politechnika Białostocka
+48603257734
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Zając
Politechnika Białostocka
+48857469437
Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz
Politechnika Białostocka
+48857469431
dr inż. Jacek Żmojda
Politechnika Białostocka
+48857469370
dr inż. Marcin Kochanowicz
Politechnika Białostocka
+48857469370
dr inż. Piotr Miluski
Politechnika Białostocka
+48857469406