Kontakt

Wiejska 45A
15-351 Białystok
Podlaskie, Polska

Kierownik

Dr hab. inż. Dominik Dorosz, prof. PB
Politechnika Białostocka
+48603257734

Strona www